Eenwoud

Wat is Eenwoud

Hoe ziet de ideale samenleving eruit? Een plek waar mensen én andere soorten goed kunnen gedijen? Kunstenaar Lobke Meekes kijkt voor het antwoord op deze vraag naar bomen. Bomen vormen met elkaar en andere organismen systemen die eeuwenlang kunnen overleven. Hoe ouder het systeem, hoe meer soorten het bevat en hoe sterker het is.

Op Landpark Assisië bij Tilburg gaan we een dergelijk systeem laten groeien. Op dit zorgterrein wordt al meer dan honderd jaar gezocht naar nieuwe vormen van samenleven. Uit bomen met een bijzonder verhaal gaan we hier een bos laten opgroeien: Eenwoud. Eenwoud krijgt duizend jaar de tijd en de ruimte om zich te ontwikkelen.

Eenwoud gaat over ruimte innemen én geven. Over nadenken over de korte, maar ook de zeer lange termijn. Over belangen wegen en evenwicht zoeken. De groei van Eenwoud delen we online en via een breed activiteitenprogramma. We brengen ervaringen en inzichten in kaart en betrekken hierbij experts met achtergronden in onder meer ecologie, antropologie, rechten en landschapsinrichting. Zo laat Eenwoud ons optimaal leren wat het betekent samen te leven in een toekomstbestendig ecosysteem.

Bomen met een verhaal

De bomen die Eenwoud vormen, zijn niet zo maar bomen. Het zijn nazaten van bomen die voor iemand van bijzondere betekenis zijn. Iedereen die dat wil kan een boom voordragen om in Eenwoud opgenomen te worden. Je verhaal wordt opgetekend en samen met Lobke verzamel je meerdere nazaten (zaden of enten) van de voor jou betekenisvolle boom. Om zelf een boom voor te dragen klik hier. Eenwoud bestaat nu uit nazaten van zo’n vijftig bomen.

Zadenbank

De verzamelde nazaten worden bewaard in een zadenbank. Deze vormt de basis van Eenwoud. De komende 1000 jaar kiezen we steeds samen met een landschapsarchitect en ecoloog welke zaden we laten ontkiemen en een plek geven in het landschap. Bij de keuze kijken we naar het mogelijke samenspel met andere organismen en naar de bodem. Sommige boomsoorten zullen goed gedijen in het landschap zoals het nu is; voor andere soorten is het bijvoorbeeld te nat of te droog. In dat geval wachten we. Over honderden jaren kunnen de omstandigheden sterk veranderd zijn en andere soorten passen.

Jonge boompjes

Een selectie van de zaden laten we ontkiemen op Landpark Assisië. Eerst in een beschutte omgeving, om ze een goede kans te geven op overleving. Daarna krijgen ze in een zogenaamde Air pot een plek in het landschap. Pas wanneer jonge bomen robuust genoeg zijn, plaatsen we ze in de volle grond. Nu kunnen ze wortel schieten en samen met bomen en andere organismen in de omgeving een sterk netwerk gaan vormen.

Vertegenwoordiging

Om het belang van de bomen, nu en in de verre toekomst, goed mee te blijven nemen, richten we een stichting op. Deze is gebaseerd op het principe van ‘steward ownership’. De bomen zijn baas over zichzelf en worden vertegenwoordigd door wisselende stewards/woordvoerders. Het is een manier om niet-menselijke entiteiten een stem te geven en waar inmiddels ook op andere plekken in Nederland eerste ervaring mee op wordt gedaan.

Locatie

Landpark Assisië ligt precies tussen Tilburg en ’s-Hertogenbosch. Sinds 1904 wordt hier zorg geboden aan mensen met een verstandelijke beperking. Met zijn ruime (68ha) en groene opzet vormt het terrein samen met de Leemkuilen de schakel tussen natuurgebieden Het Groene Woud en Loonse en Drunense Duinen. Landpark Assisië is onderdeel van Landschapspark Pauwels, de noemer waaronder Gemeente Tilburg werkt aan een stadsregionaal park.

Stichting Prisma, eigenaar van en zorgverlener op Landpark Assisië, heeft tien jaar geleden de ontwikkeling in gang gezet het landpark verder te verweven met zijn omgeving. Geen geïsoleerd zorgterrein meer, maar een plek waar voor allerlei doelgroepen wat te vinden en te beleven is. Een plek bovendien waar met elkaar nieuwe vormen van zorg en samenleven kunnen worden gevonden.

In 2022-2023 is op het landpark een groot wandelpark met waterretentiegebied aangelegd. Hierin krijgt Eenwoud een plek. In aanloop naar de werkzaamheden hebben Prisma, Studio Assisië en Greenport Midden-Brabant aan vier kunstenaars en ontwerpers opdracht geven een concept te ontwikkelen dat het wandelpark zou kunnen versterken. Lobke Meekes ontwikkelde in dit kader Eenwoud en voerde een pilot uit. Nu het wandelpark is gerealiseerd, kunnen we Eenwoud uitvoeren.

Eenwoud sluit geweldig aan bij de sociale context van Landpark Assisië. Met het bos als metafoor voor de samenleving gaat Eenwoud ook over samenleven tussen mensen. Net als bomen zijn ook wij gebaat bij diverse, sterk vertakte netwerken en hebben we anderen nodig om gezond oud te worden.

Wie

Eenwoud is een initiatief van kunstenaar Lobke Meekes en Stichting Studio Assisië.

Lobke Meekes (1981, NL) houdt zich bezig met de vraag wat het betekent om samen te leven met elkaar en met andere soorten. Meekes behaalde een BA Fine Art aan ArtEZ in 2006. In 2021 voltooide zij de MA Kunsteducatie aan dezelfde academie. Haar werk bestaat uit installaties, performances en audio-ervaringen die voortkomen uit artistiek onderzoek. Elk project biedt een ander perspectief op onze rol en positie als mens in deze wereld.

Studio Assisië is de aanjager van kunst en cultuur op Landpark Assisië, een woonomgeving voor circa 250 mensen met een verstandelijke beperking. Studio Assisië en zorgorganisatie Prisma hebben de ambitie het zorgterrein te ontwikkelen tot een openbaar gebied met een mix aan functies. Kunst is hierbij doel én middel. Studio Assisië werkt samen met makers uit allerlei kunstdisciplines en realiseert zo een breed scala aan publieksactiviteiten.

Eenwoud wordt mede mogelijk gemaakt door:

Prisma Provincie Noord-Brabant Het Cultuurfonds MTD Landschapsarchitecten Greenport Midden-Brabant

Bezoek

Vanaf mei 2024 kun je Eenwoud bezoeken op Landpark Assisië. Je kunt hier zien hoe jonge boompjes worden opgekweekt en waar het netwerk van bomen groeit. Je kunt hier ook de verhalen die aan de bomen van Eenwoud verbonden zijn beluisteren. Je vindt Landpark Assisië als je navigeert naar Pandaplein 1 in Biezenmortel. Laat je eventuele auto achter op de parkeerplaats en loop naar het wandelpark.

Je vindt Eenwoud hier:

Agenda

In maart 2023 start het activiteitenprogramma rond Eenwoud.

Contact

Meer weten over Eenwoud? Neem contact op via